1 Comment

  • Reply Nhật 08/07/2018 lúc 16:11

    Unikey 2018 sửa lỗi gõ tiếng Việt truyền kiếp trong photoshop rồi, mình rất đau não cho cái lỗi này luôn. Mấy máy khác không bị mà không hiểu sao máy mình bị, mình chuyển qua cái GoTiengViet ấy mà thấy không thích lắm. Giờ tải bản này gõ ngon cành đào, ngoài ra thì không thấy gì mới

Để lại đóng góp