Điện thoại Samsung Galaxy A6, A6+ màu xanh chính thức (2018)

2 Comments

  • Reply Thơ 07/06/2018 at 21:26

    Em lỡ tay chuyển hết ngôn ngữ sang tiếng nhật rồi thì làm sao chuyển lại tiếng việt ah

    • Reply Trải nghiệm số 08/06/2018 at 04:29

      Bạn chọn vào biểu tượng ngôn ngữ này, sau đó chọn tiếp dòng đầu tiên, rồi kéo xuống chọn Tiếng Việt nhé Bạn chọn vào biểu tượng ngôn ngữ này, sau đó chọn tiếp dòng đầu tiên, rồi kéo xuống chọn Tiếng Việt nhé

Leave a Reply