1 Comment

  • Reply Khách 20/11/2018 lúc 13:40

    Thằng đạo diễn dựng phim này chắc cung là người không ra gì nên dựng phim đến hồi kết mà những kẻ phản diện van vậy

Để lại đóng góp